Tag: #กระเป๋า

  • ห้องเก็บกระเป๋าเดินทาง Luggage keep place

    วางแอบไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่ได้เกะกะห้องมากมาย และถึงจะเอากระเป๋าเจ้าปัญหาไปใส่ของอย่างอื่นไว้เพื่อใช้เก็บของ ก็ต้องหาที่วางกระเป๋านั่นอยู่ดี หาที่เก็บกระเป๋าเดินทาง วางที่ไหนกันบ้างนะ บนหลังตู้เสื้อผ้า ข้างตู้เสื้อผ้าในห้องแต่งตัว วางนอนไว้ใต้โต๊ะ หรือใต้เตียง แอบไว้ซอกโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งตัว เอาไว้ในตู้เสื้อผ้า อย่าเก็บไว้นานมันฝุ่นเยอะ เอาไปใช้เดินทางกันได้แล้วล่ะ ไปกัน #travel #luggageroom #กระเป๋าเดินทาง #เก็บของ