Tag: #้homeoffice

  • จัดบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิตน่านั่ง

    #Homeoffice การทำงานที่บ้านถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว การมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับการนั่งทำงานและการตกแต่งบรรยากาศให้เหมาะกับการทำงานก็เป็นเรื่องที่สนุกไปอีกแบบ ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้แต่การเลือกหลอดไฟ แต่จะว่าไปนั่งทำงานที่บ้านจริงๆ แล้วต้องการแค่นี้เอง Ergonomics เก้าอี้: ที่นั่งแล้วเท้าต้องวางถึงพื้น หรือหาอะไรมารองเท้าสักเล็กน้อย โต๊ะ: ต้องวางศอกได้โดยไม่ต้องยกไหล่ สายตา กับจอคอมพิวเตอร์: ให้สามารถมองตรงไปที่ขอบบนของจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องก้มคอหรือค้อมหลังลงมา Relaxation ทำงานก็ต้องผ่อนคลายได้บ่อยๆ : จัดมุมโต๊ะทำงานให้มีบรรยากาศน่านั่งทำงานตามความชอบ อากาศถ่ายเท แสงไฟเพียงพอ Refresh เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเมื่อนั่งทำงานมานานพอสมควรแล้ว พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบ้าง #จัดมุมโต๊ะทำงาน #โฮมออฟฟิต #โต๊ะทำงาน #เก้าอี้ทำงาน #ต้นไม้โต๊ะทำงาน