Tag: #lowlightplant

  • ปลูกต้นไม้ด้วยหลอดไฟ

    เมืองไทยแดดมันก็เยอะอยู่นะ แต่ก็ยังอยากมีมุมสวนในบ้านที่ตกแต่งด้วยไฟ การมีแสงไฟวอร์มๆ สร้างความรู้สึกอบอุ่นในมุมบ้านที่ใช้ปลูกต้นไม้ บางทีมันก็ดีนะ เพราะมุมปลูกต้นไม้บางที่มันก็รู้สึกชื้นจนเกินไปจากน้ำที่รดต้นไม้ และออกจะดูมืดไปหากต้นไม้บังแดดหมดหรือปลูกในบ้านที่มีแสงแดดเข้าถึงน้อย ปลูกต้นไม้เราสามารถใช้หลอดไฟแบบ ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออน และแบบหลอด LED ที่มีขายทั่วไปได้ง่ายๆ ด้วยการเปิดแสงสว่างให้ต้นไม้เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับต้นไม้แต่ละประเภท อย่างไม้ใบไม้ประดับใช้ประมาณ 12-14 ชม.ต่อวัน ก็เพียงพอ ไม้ดอกใช้เยอะหน่อย 16-18 ชม.ต่อวัน และ 24 ชม.ต่อวันในช่วงเพาะเมล็ด (คิดค่าไฟไว้ด้วยเลยจ้า) ขนาดของแสงไฟ กับ ต้นไม้แต่ละประเภท ต้นไม้ในร่ม (Low Light Plants)  สามารถเลือกหลอดไฟขนาด 10-15 วัตต์ ความเข้มแสง 50-250 แรงเทียน/ตารางฟุต ต้นไม้แดดรำไร (Medium Light Plants) ให้เลือกใช้หลอดไฟขนาดความเข้มแสง 50-250 แรงเทียน หรือ 15-20 วัตต์ และสำหรับต้นไม้แดดจัด (High Light Plants) ต้องให้แสงไฟ…