ปลูกต้นไม้ด้วยหลอดไฟ

เมืองไทยแดดมันก็เยอะอยู่นะ แต่ก็ยังอยากมีมุมสวนในบ้านที่ตกแต่งด้วยไฟ

การมีแสงไฟวอร์มๆ สร้างความรู้สึกอบอุ่นในมุมบ้านที่ใช้ปลูกต้นไม้ บางทีมันก็ดีนะ เพราะมุมปลูกต้นไม้บางที่มันก็รู้สึกชื้นจนเกินไปจากน้ำที่รดต้นไม้ และออกจะดูมืดไปหากต้นไม้บังแดดหมดหรือปลูกในบ้านที่มีแสงแดดเข้าถึงน้อย

ปลูกต้นไม้เราสามารถใช้หลอดไฟแบบ ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออน และแบบหลอด LED ที่มีขายทั่วไปได้ง่ายๆ ด้วยการเปิดแสงสว่างให้ต้นไม้เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับต้นไม้แต่ละประเภท อย่างไม้ใบไม้ประดับใช้ประมาณ 12-14 ชม.ต่อวัน ก็เพียงพอ ไม้ดอกใช้เยอะหน่อย 16-18 ชม.ต่อวัน และ 24 ชม.ต่อวันในช่วงเพาะเมล็ด (คิดค่าไฟไว้ด้วยเลยจ้า)

ขนาดของแสงไฟ กับ ต้นไม้แต่ละประเภท

ต้นไม้ในร่ม (Low Light Plants)  สามารถเลือกหลอดไฟขนาด 10-15 วัตต์ ความเข้มแสง 50-250 แรงเทียน/ตารางฟุต

ต้นไม้แดดรำไร (Medium Light Plants) ให้เลือกใช้หลอดไฟขนาดความเข้มแสง 50-250 แรงเทียน หรือ 15-20 วัตต์

และสำหรับต้นไม้แดดจัด (High Light Plants) ต้องให้แสงไฟ มากกว่า 20 วัตต์ขึ้นไป ขนาดเข้มแสงไฟมากกว่า 1,000 แรงเทียน

โดยทั่วไป สำหรับปลูกต้นไม้ต้องใช้แสงไฟที่มีความเข้มแสง 4,000-6,000K (Kelvin) ซึ่ง 6,000K คือแสงสว่าง Full Spectrum เท่าแสงแดดธรรมชาติ แต่ก็เป็นไปได้ที่ผักใบเขียวต้องการความสว่างในช่วงแสงสีฟ้า (Bluer hue) หรือ Daylight White 5,000-7,000K  และต้นไม้ออกดอกและผลไม้ ต้องการความสว่างในช่วงแสงสีแดง (Red Light) หรือ Cool White ที่มีความเข้มแสงขนาด 3,500-4,500K

นั่นคือ แสงช่วงสีฟ้าช่วยให้ต้นไม้งอก ส่วนแสงช่วงสีแดงช่วยให้ต้นไม้ออกดอก

ทั้งนี้การวางไฟไว้ควรห่างจากต้นในช่วงออกรากควรให้แสงไฟมีระยะห่างในช่วง 6 นิ้ว และห่างได้มากขึ้นในช่วง 12 นิ้ว สำหรับต้นผักกินใบ และสุดท้ายวางไฟห่าง 12-24 นิ้ว ส่องลงมาที่ต้นไม้ได้เมื่อต้นไม้มีความสูงและมีใบมากขึ้นอย่างเช่นพวกต้นไม้ใบสวยงามไม้ประดับบ้าน

#ปลูกต้นไม้ด้วยหลอดไฟ #LEDปลูกต้นไม้